Zakres prac


 

Dla sektora prywatnego firma ZUST prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 

- kompleksowego uzbrajania terenu w przyłącza, sieci wodno - kanalizacyjne,
- budowy obiektów inżynierii wodnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,

- odwodnienia budynków i użytków rolnych,

- makroniwelacji terenu,

- wykonywania przewiertów HDD,

- wykonywania przewiertów rurą osłonową stalową,


- usług sprzętowo - transportowych,


- wykonywania konstrukcji stalowych,

- cięcia i gięcia blach,

- robót warsztatowo - naprawczych,


- usług projektowych, doradztwa i nadzoru.